Dla profesjonalistów


Kariera w PMP

Pragniesz rozwijać swoje kompetencjezawodowe w nowocześnie zarządzanej i innowacyjnej firmie?
Naszą organizację tworzy ponad 700 specjalistów i ekspertów. To dzięki naszym pracownikom jesteśmy w czołówce przedsiębiorstw dostarczających najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i maszyny do produkcji papieru. Jeśli posiadasz wieloletnie doświadczenie i wiedzę w obszarach engineeringu, sprzedaży maszyn papierniczych, rozwoju technologii budowy maszyn, marketingu lub zakupów, prześlij nam swoje CV za pomocą formularza rekrutacyjnego lub na adres kariera@pmpgroup.com

LOGISTYK

PLANISTA

PROJEKTANT / ŁÓDŹ

KIEROWNIK SEKCJI ADMINISTRACJI TECHNICZNEJ

INŻYNIER SPRZEDAŻY

KONSTRUKTOR

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA WYROBU

HANDLOWIEC

INŻYNIER SERWISU

APLIKANT

PROJEKTANT

ŚLUSARZ REMONTOWY

MAGAZYNIER BRYGADZISTA

PRACOWNIK TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

MAGAZYNIER

KONTROLER JAKOŚCI

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

SPECJALISTA DS. EKSPORTU I WYSYŁEK

HANDLOWIEC BILL-2-PRINT

KOORDYNATOR DS. KOOPERACJI

INŻYNIER MONTAŻU WEWNĘTRZNEGO

INŻYNIER MONTAŻU ZEWNĘTRZNEGO

MONTER

ŚLUSARZ KONSTRUKCYJNY

SPAWACZ KONSTRUKCYJNY

PRACOWNIK OBRÓBKI MECHANICZNEJ METALI - TOKARZ, FREZER, STRUGACZ itp.

OPERATOR MASZYN CNC


Wysyłając niniejsze zgłoszenie aplikacyjne, na podstawie art. 7 ust. 1 RODO i zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko %STANOWISKO% oraz w dalszych procesach rekrutacyjnych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że
  1. Administratorem moich danych osobowych przekazanych w niniejszym zgłoszeniu jest PMPoland S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Fabrycznej 1 reprezentowana przez Mirosława Pietraszka – Prezesa Zarządu;
  2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko %STANOWISKO% na podstawie mojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia w PMPoland S.A., a po jego zakończeniu – przez okres wymaganego terminu przechowywania (archiwizowania);
  4. Posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  5. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  6. Podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia;
  7. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  8. Wszelkie uwagi i wątpliwości związane z przetwarzaniem moich danych osobowych mogę zgłaszać na adres e-mail: RODO.pmpoland@pmpgroup.com

wróć